Πιστοποιήσεις

Άδεια λειτουργίας από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών

Η Peteat είναι η πρώτη κουζίνα με φρεσκομαγειρεμένη τροφή για σκύλους στην Ελλάδα που έχει αδειοδοτηθεί από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών τον Δεκέμβριο του 2014.

Σύστημα HACCP

Η Peteat εφαρμόζει το σύστημα HACCP (Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου). Πρόκειται για ένα σύστημα διασφάλισης της υγιεινής κατάστασης και της ποιότητας των τροφίμων. Έχει ως στόχο τον μηδενισμό ή τον περιορισμό της πιθανότητας εμφάνισης κινδύνων σχετικά με την υγεία του καταναλωτή.

Συνεχείς έλεγχοι ποιότητας

Η Peteat πραγματοποιεί συχνούς τυχαίους ελέγχους στα προϊόντα της, τα οποία αποστέλλονται για εργαστηριακές αναλύσεις στην ArC LABORATORIES Α.Ε.- Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Ελέγχου.